diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie

Executive coaching

Als bestuurder hebt u veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De kans is groot dat u in een complex krachtenveld opereert met veel verschillende belangen. Rond uw functie bestaat impliciet een hiëarchische distantie. In het geval van verandertrajecten, spelen bovendien vaak nog eens persoonlijke belangen een rol, die u dient te managen. Het is dan doorgaans moeilijk om kritische 'bondgenoten' te vinden binnen uw eigen organisatie. Terwijl u juist wel die sterke sparringpartners nodig heeft om belangrijke doelen te bereiken voor de organisatie.

VerheijenCoaching fungeert in een vertrouwelijke setting als sparringpartner voor directie- en managementleden op strategische vraagstukken. Maar ook voor het versterken van uw positie en persoonlijk functioneren kan hij een glasheldere spiegel voorhouden. U wordt geholpen om zaken in perspectief te plaatsen.

Benadering

De eerste voorwaarde, maar ook meteen het moeilijkste aspect bij het doorvoeren van veranderingen, is het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Er spelen veel verschillende belangen, op verschillende niveaus. Niet iedere medewerker zal het nut van een koerswijziging inzien. Gaat daardoor (onbewust) misschien zelfs wel tegenwerken. Naast het bedenken en 'uitrollen' van een verandertraject, is bovendien inspiratie een belangrijke succesfactor. Wanneer u zelf op een inspirerende manier de mensen betrekt en zelfs mede verantwoordelijk maakt, zal er vanzelf meer enthousiasme voor uw plannen ontstaan. Dit vormt misschien nog wel de grootste uitdaging voor u als bestuurder. Inspiratie leidt immers tot enthousiasme en motivatie, wat weer zorgt voor dat broodnodige draagvlak. VerheijenCoaching zoekt samen met u de juiste mogelijkheden op dit gebied om het maximale rendement voor de organisatie te behalen.

Een belangrijke 'partner' hierbij is uw eigen managementteam. Het is essentieel om met de MT-leden op een lijn te zitten. Uw rol is om hen op een effectieve manier te beļnvloeden en te overtuigen van de noodzakelijke koers(-veranderingen). Dat kan op verschillende manieren; ook hierin helpt VerheijenCoaching het benodigde draagvlak te creëren.

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation