diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie

Leiderschapsontwikkeling

Bent u op zoek naar de juiste manier om het beste uit uw mensen te halen? Probeert u telkens weer om de organisatiebelangen te verenigen met die van uw medewerkers? Krijgt u het maar niet voor elkaar om het niveau van uw team op een hoger vlak te brengen?

Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling dienen hand in hand te gaan, om te kunnen leiden tot een duurzaam succes. Als leidinggevende hebt u een belangrijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van uw medewerkers en de onderlinge samenwerking om die win-winsituatie te creëren.

VerheijenCoaching laat zien dat goed leiderschap verder gaat dan het aansturen van een groep professionals. Het is van levensbelang de kwaliteiten van uw medewerkers te kennen en op de juiste manier in te zetten. Als manager kunt u stimuleren dat medewerkers enthousiast worden en uit zichzelf kansen grijpen. Een grote uitdaging voor u als leidinggevende, en misschien wel een nog te ontwikkelen aspect!

Benadering

VerheijenCoaching heeft de overtuiging dat goed leiderschap zich kenmerkt door een grote mate van persoonlijke effectiviteit en een sterk inlevingsvermogen. Zelfkennis, maar ook mensenkennis zijn belangrijke sleutelbegrippen. Een werkelijk effectief leidinggevende heeft goed zicht op wat belangrijk is voor de organisatie maar ook op welke manier medewerkers het beste 'gedijen'. Doordat ze de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen, maar ook door het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de organisatie. De leidinggevende fungeert in zon setting meer als motiverende coach dan als controlerend manager.

VerheijenCoaching zet nadrukkelijk in op het aspect zelfkennis, door met de cliënt in gesprek te gaan over zijn valkuilen, maar vooral over zijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten als leidinggevende. Leiderschapsontwikkeling gaat bij VerheijenCoaching om het vergroten van die zelfreflectie en van zelfsturing. Wanneer een leidinggevende goed weet welke richting hij uit wil en hoe dat het beste kan, levert dat bij zijn teamleden een basis voor enthousiasme en wederzijds vertrouwen. Een win-winsituatie is dan een feit.

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation