diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie

'The big picture': organisatiecoaching

Tegenwoordig is elke organisatie, groot of klein, commercieel of non-profit, wel aan verandering onderhevig. Bewegingen in de markt en technologische ontwikkelingen vereisen dat organisaties efficiënter, slagvaardiger, sneller en klantgerichter werken.

Tijdens de verbouwing blijft de winkel meestal wel gewoon open. Dat maakt het lastig voor de medewerkers. Door de 'waan van de dag' hebben ze vaak geen tijd om met veranderingen bezig te zijn. Of ze voelen zich er niet verantwoordelijk voor. Of zien simpelweg het nut niet van een verandering. Terwijl het juist medewerkers zijn die het moeten doen in een organisatie, die de veranderingen moeten dragen.

Opvallend is dat het tegelijkertijd het personeel is dat de minste aandacht krijgen. Bestuurders focussen veelal op processen en systemen. Sterker nog: personeel moet zelfs meeveranderen. Voor de medewerkers levert dat echter vaak gebrek aan betrokkenheid op, onzekerheid en een dalende motivatie. Wat onvermijdelijk leidt tot meer ziekteverzuim.

Kortom, de samenhang tussen individuele medewerkers en de organisatie als geheel vervaagt en verdwijnt zelfs.

Benadering

VerheijenCoaching maakt inzichtelijk waar het misgaat. Brengt, net als bij teamcoaching, de waarden van de organisatie en van de individuele medewerkers weer in balans. Daarmee worden formele en persoonlijke veranderingsprocessen met elkaar in verband gebracht.

VerheijenCoaching focust breed op 'the big picture', oftewel de samenhang van beide eenheden. Verricht onder meer cultuur- en organisatieanalyses en voert indringende individuele gesprekken met leidinggevenden en bestuurders. Uitgangspunt is de wisselwerking tussen organisatie en medewerkers. De vraag is steeds in hoeverre een organisatieverandering een directe gedragsverandering van de medewerkers noodzaakt.

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation