diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie

Teamcoaching

Hoe buigt u angst of weerstand bij uw medewerkers om in enthousiasme? Of hoe vergroot u het vermogen tot zelfsturing van uw medewerkers? Met andere woorden: hoe bereikt u met uw team wat u voor ogen heeft? Hoe creëert u die win-win situatie?

Teamcoaching is gericht op de effectiviteit van teams. De aanpak kenmerkt zich door teams te benaderen als een individu. Maar ook door het bespreekbaar maken van blokkades, afweer en angst en deze om te buigen in constructief gedrag. VerheijenCoaching verdiept zich in wat het team wezenlijk raakt, wat het team wil bereiken en waar het enthousiast van wordt.

Benadering

VerheijenCoaching haalt in individuele gesprekken met alle teamleden, dus ook de leidinggevende, de pijnpunten boven tafel. Waar nodig wordt op een indringende en confronterende manier doorgevraagd naar onuitgesproken belevingen.

De rode draad van deze individuele gesprekken wordt teruggekoppeld in een of meer teamgesprekken. Individuele motieven, waarden en ambities worden naast elkaar gelegd en beoordeeld op het belang voor het team en de organisatie. Het doel hiervan is om een 'match' te maken tussen de kernkwaliteiten en drijfveren van het team. Tussen de gemeenschappelijk gedragen (verbeter-)doelen en de wijze waarop de teamleden elkaar kunnen motiveren tot effectief gedrag. VerheijenCoaching stimuleert de teamleden om de eerste realistische stappen te zetten in de weerbastige werkelijkheid. En prikkelt het team om vertrouwen te hebben die hele trap te beklimmen.

Frenck Verheijen werkt tijdens zo'n teamsessie vooral analyserend. Hij komt op het cruciale moment in actie, intervenieert wanneer nodig en maakt zo de leermomenten inzichtelijk.

Bovenstaande werkwijze is geen recept voor gegarandeerd succes. De condities voor succes ontstaan door met elkaar te gaan bouwen. Door synergie, lef en doorzettingsvermogen tussen de opdrachtgever en betrokken medewerkers. Belangrijk zijn openheid, eerlijkheid en moed. Moed om het oude los te laten en nieuwsgierig te zijn naar het onbekende.

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation