diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie

Clienten over VerheijenCoaching

Over indiduele coaching op medewerkersniveau:

Een senior adviseur: "Ik heb geleerd om meer nadruk te leggen op zaken die goed gaan, dan op zaken die mislukt zijn." "Ik heb geleerd om positiever in het werk te staan: meer nadruk op zaken die goed gaan en minder op zaken die mislukt zijn. Ik kan nu bewuster nadenken over de effecten die mijn handelen heeft op anderen in mijn omgeving. En daar gebruik van maken om effectiever te kunnen werken. Beter nadenken over doelstellingen die ik met mijn acties/oveleggen/projecten wil bereiken. En: welke zaken vind ik leuk en leveren mij energie op? Daarop focussen.

Ik pluk er nog steeds de vruchten van!"

Een communicatieadviseur: "Frenck heeft me laten zien hoe ik in mijn eigen kracht kan (terug)komen." "Soms was het heel genant om er achter te komen dat je veel sterker bent dan je denkt. Frenck kan dat namelijk op zo’n simpele en haast banale manier overbrengen. Maar het zet je wel met beide benen op de grond en ineens valt dan het kwartje en denk je 'potverdorie, wat een gezwets allemaal, ik ga het gewoon dóen!'

Dan is wél het doel bereikt..."

Een beleidsmedewerker: "Je weet nooit wat er gebeurt..." "Een doel/ambitie hebben, die niet halen, daarin verstikken en verkrampen. Terugvallen naar een gelaten "dan maar niet". En dan toch blijft het wringen; maar toch wil ik... En dan niet durven, niet proberen, niet doen, of toch maar aarzelend, jezelf verrassen en je omgeving. Praten met een ander, zoals coach Frenck, helpt.

Het maakt los, houdt je in beweging .. en je weet nooit wat er gebeurt. "

Een adviseur van de directie: "Frenck z'n kracht ligt in het inzicht in de verbinding van spiritualiteit met ons dagelijks toneelspel (werk, functie, belangen). Zijn 'unique selling point' is de zingeving en richting die je vanuit jouw kennis, inzicht en onafhankelijkheid kan geven aan de dagelijkse werkbeslommeringen van managers/medewerkers. In mijn beleving is Frenck in zijn kracht wanneer hij vanuit spiritualiteit kijkt naar wat er met mensen gebeurt, en met moed en betrokkenheid dit overbrengt op mensen'. "Wat ik met name in Frenck waardeer is zijn rust, weloverwogenheid, originaliteit en diepgang van de eye-openers die hij biedt. De gesprekken met Frenck hebben mij met name bevestiging gebracht, van wat ik altijd al wist, maar zelden in de praktijk bracht cq durfde te brengen. We zijn in eerste instantie mensen, niet zozeer een functie: directeur, adviseur, manager of medewerker. Jarenlang ben ik bezig geweest met het invullen van het verwachtingspatroon, wat hoorde bij de functie die ik op dat moment vervulde. Ik ben bezig geweest met het invullen van de functie conform de aangegeven competenties op de voorgeschreven manier. Ik vervulde mijn werk goed en gedegen, zonder uit te blinken. Door onze gesprekken is mijn aandacht verschoven van het 'moeten' naar het 'willen'. Heb ik moed gekregen omdat wat ik denk ook daadwerkelijk te doen. Ik ben meer dan ooit bezig om mijn werk invulling te geven vanuit mijn kwaliteiten, conform mijn levensbeeld van hoe te werken, resultaten na te streven en met elkaar om te gaan. Onze gesprekken hebben mij over drempels heen geholpen, waar ik in de jaren daarvoor niet in slaagde.

Woorden die de stijl van Frenck het best omschrijven zijn: moedig, constructief en onbaatzuchtig."

Een communicatieadviseur: "Je denkt alles over jezelf al wel te weten. Tóch biedt Frenck eye-openers, door je nét even op dat andere spoor te zetten. Verhelderend!" "Frenck kan af en toe flink doorprikken. Hij ziet dan gewoon dat dingen anders zijn dan ze lijken. Ook zonder dat ik het zelf wist. Door op een andere manier naar jezelf te kijken, ontdek je vastgeroeste patronen, maar ook (tot dan toe) onbenutte kansen in jezelf.

Daar moet je trouwens wel voor open staan."

Een ondernemer: "Door zelfreflectie bij Frenck durfde ik eindelijk de grote stap naar het zelfstandig ondernemerschap te zetten. Met succes!" "Ik leerde Frenck Verheijen kennen kort voordat hij als zelfstandig coach begon en was daarmee één van zijn eerste klanten. De krachtige en tegelijk zachte aanpak van Frenck hebben gezorgd dat ik een gedegen zelfreflectie toepaste. Aanleiding om – eindelijk – een lang sluimerende en gekoesterde wens in vervulling te laten gaan, een grote stap te durven wagen: de veilige loondienst om te zetten in zelfstandigheid. Mijn kracht te gaan leven en een rol te kiezen van interim manager in veranderende organisaties binnen de lagere overheid en daarnaast een outdoor trainingsbedrijf op te zetten.

Daar moet je trouwens wel voor open staan."

Een afdelingshoofd ICT: "Ik kan nu focussen op datgene wat zowel voor de organisatie als voor mijzelf belangrijk is." "Frenck helpt je op weg en schuwt daarbij niet om minder ontwikkelde eigenschappen te benoemen en helder te maken. Hij probeert - en slaagt er in! - talenten van zijn klanten verder te ontwikkelen. Je leert 'strategisch te handelen' en uit te gaan van je eigen kracht. Datgene waar je sterk in bent leer je nog sterker te maken en datgene waar je zwak in bent, en dat niet of nauwelijks meer 'ontwikkelbaar' is, leer je te accepteren. De stijl van coaching is aangenaam verfrissend, motiverend; zet duidelijke lijnen uit zonder dwingend te zijn. Coaching is geen panacee voor alles. Echter door Frenck's analytisch vermogen wordt snel duidelijk waar de klant in de organisatie 'staat' en waar zijn/haar kansen liggen. Coaching heeft mij vooral opgeleverd de hoofd- van de bijzaken te leren onderscheiden.

Te focussen op datgene wat zowel voor de organisatie als voor mijzelf belangrijk is."

Een leidinggevende: "Ik ben me meer bewust ben van mijn valkuilen en kan daar zelf nu op sturen." "Erg belangrijk voor mij uit het totale coachingstraject is dat ik in het dagelijks functioneren bij moeilijke momenten in gedachten kan terugvallen op mijn gesprekken met Frenck. Ik vind hierbij steun bij het bepalen van mijn reactie. Tevens heeft het coachingstraject met Frenck voor mij opgeleverd dat ik me meer bewust ben van mijn valkuilen en dat ik daar zelf nu op kan sturen. Overigens is dit naar mijn eigen mening een proces dat nooit af is en wat ik altijd kan en moet verbeteren. Voor je stijl van coachen is typerend dat je in eerste instantie bij een kandidaat de indruk wekt losjes op de zaken in te willen gaan, maar al snel blijkt dat van vrijblijvendheid geen sprake kan zijn. Dit is naar mijn mening een goede zaak. Hoe vaak lijkt coaching niet op een lezing of les waar de vrijblijvendheid van af straalt. Kenmerkend is ook dat je situaties toetst aan de werkelijkheid van de kandidaat, daar vervolgafspraken over maakt en daar in een volgend gesprek op terug komt.

Met als resultaat dat een kandidaat daadwerkelijk tussentijds aan zijn traject moet werken en zo optimaal bij het coachingstraject betrokken blijft."

Een afdelingshoofd: "Door de bredere horizon die ik heb verkregen, is het nu gemakkelijker om problemen al te zien aankomen." Mijn coaching-periode heeft me geleerd dat problemen en tegenslagen kunnen voortkomen uit eerdere ervaringen, die geen verband hoeven te hebben met het probleem waar ik toen mee worstelde. Dit was een eye-opener voor mij omdat ik - en ik denk ook vele anderen - alleen maar met het probleem aan de slag gaan met wat op dat moment speelt. En steeds tegen soortgelijke problemen aanlopen. Vooral door de persoonlijke en confronterende manier van coaching door Frenck, heb ik voorbij het eigenlijke probleem kunnen kijken, wat me de ruimte heeft gegeven om met de oorzaak van diverse problemen aan de slag te kunnen gaan. Heb ik mijn valkuilen leren zien. Ik heb het als zeer bijzonder ervaren dat er even iemand was die mij bij de les hield, en me liet zien dat er meerdere benaderingen mogelijk zijn om naar je problemen te kijken dan die ene manier waardoor ik juist helemaal vast zat. Juist door de bredere horizon die ik daardoor heb gekregen, door een probleem op een andere manier te benaderen, is het nu gemakkelijker om met problemen om te gaan of soms al te zien aankomen, waardoor ik er controle over blijf houden ( en het weer los kan laten). Want uiteindelijk zijn problemen niet meer dan een situatie waar je geen controle over hebt."

Een directielid: "Ik ben mede door zijn kritische stimulans zover als ik nu ben." "Frenck heeft mij erg gestimuleerd om mijn leiderschapsstijl verder te ontwikkelen. Wat mij daarbij erg hielp is zijn verkennende, spiegelende werkwijze, die gaandeweg ook steviger werd. Frenck heeft zijn eigen manier van coaching aangescherpt, wat aangeeft dat hij zelf ook in ontwikkeling blijft. Frenck heeft me uitgedaagd tot het verleggen van grenzen en het zetten van stappen (onder meer opleidingen, trainingen). Ik ben mede door zijn kritische stimulans zover als ik nu ben.

Aandacht voor de professionele ontwikkeling waarbij proactiviteit en kansen creëren centraal staan, is een belangrijk kenmerk van Frenck z’n coaching.”

Een directielid: "Klankborden, confrontatie, zelfvertrouwen, … toekomst!""Wat coaching voor mij heeft opgeleverd, kan ik uitdrukken in een aantal kreten zoals ik die de afgelopen 2 jaar heb ervaren met Frenck: klankborden, een spiegel, bewustwording, confrontatie, wakker schudden, richtinggevend, eigenwijs zijn, zelfvertrouwen, de koers volgen, nadenken, motivatie, … toekomst!'

Komende periode zullen bovenstaande kreten een rol spelen in mijn persoonlijke ontwikkeling."

Een directeur van een gemeentelijke dienst: "Een kick, vergelijkbaar met die van een groot compliment dat je van iemand krijgt.""De coachingactiviteiten hadden in mijn situatie twee totaal verschillende aanleidingen. In het eerste geval ging het met name om begeleiding bij mijn leidinggevende taken. Leidinggeven was voor mij relatief nieuw en na een jaar had ik behoefte aan een klankbord én een adviseur: hoe had ik het in de achterliggende periode gedaan, welke positieve en negatieve ervaringen waren er en wat zou ik in de komende tijd kunnen veranderen of verbeteren? Frenck en ik spraken daarover in zeer ontspannen sfeer. Frenck bleef echter wel doorvragen om tot de essentie te komen. Ook hield hij me regelmatig een spiegel voor, confronterend maar absoluut in positieve zin en altijd gericht op het benadrukken en aanscherpen van mijn kwaliteiten. Ik heb mezelf daardoor beter leren kennen en ben ervan overtuigd dat ik door deze aanpak gegroeid ben als persoon en in mijn functioneren als leidinggevende. Het huiswerk (opdrachten, leeswerk e.d.) ter voorbereiding op een volgend gesprek was niet altijd even makkelijk. Zelf blijf ik graag dicht aan de basis en de stof die Frenck aanbood ging daar vaak ver boven uit. Vanuit zijn professie begrijpelijk, maar als klant had ik daar wel eens moeite mee. Ofschoon ik ook wel begreep dat dat vaak nodig was om een volgende stap te kunnen zetten. Ongeveer een jaar na afloop van het eerste coachingstraject heb ik opnieuw begeleiding door Frenck gevraagd. Nu was de aanleiding geheel anders: ik had een burn-out en zocht naar oorzaken en naar wegen om er 'gesterkt' uit te komen. Al snel slaagde Frenck erin mij te helpen om mijn zelfvertrouwen te hervinden. Na afloop van de meeste gesprekken, vaak in combinatie met een wandeling door het bos, voelde ik mij heerlijk opgefrist en gesterkt. Een kick, vergelijkbaar met die van een groot compliment dat je van iemand krijgt. Vaak ebde dat na kortere of langere tijd weer weg, wat mij dan deed uitzien naar ons volgende gesprek. Of het was mijn vrouw die - als ik weer eens flink teneergeslagen was - voorzichtig vroeg: wanneer had je ook alweer je volgende gesprek met Frenck? Wetende dat ik daarna aangesterkt thuis zou komen, er weer even tegen zou kunnen en wat plezieriger voor mijn omgeving zou zijn. Ook in deze periode hield Frenck me regelmatig een spiegel voor, waarbij zijn uitgebreide kennis en vaak ook zijn eigen ervaringen goed van pas kwamen. Hij gaf me gelegenheid om door beschouwingen op allerlei (werk)situaties zelfbevestiging te vinden. Dat hielp mij om te blijven relativeren en bovenal om weer terug in mijn kracht te komen. Dat is godzijdank gelukt. Frenck heeft me geholpen om vanuit een diep dal de weg naar boven terug te vinden. Ik ben er weer en voel me nu in staat om snel signalen te herkennen om een herhaling van deze donkere periode uit mijn leven te voorkomen.

Ik zal niet aarzelen opnieuw de hulp van Frenck in te roepen als dat nodig of gewenst is."

Een teamleider: "Frenck geeft feedback die pijn doet, brengt blokkades die groei belemmeren in beeld en wijst de weg naar ontwikkeling." "Als je met Frenck in gesprek gaat dan:
- "ontstaat er in een ontspannen sfeer een diepgaand gesprek over overtuigingen, motieven, en persoonlijke waarden. Door zijn vragen weet hij de lagen achter je gedrag bespreekbaar te maken;
- krijg je op een gegeven moment feedback die pijn doet, blokkades voor groei in beeld brengt en de weg wijst naar ontwikkeling;
- krijg je inzicht in datgene wat de groei van een groep in de weg staat, en ga je de mogelijkheden voor ontwikkeling zien."

Een afdelingsmanager: "Door de positieve energie die vrijkomt in een teamtraject met Frenck, gaat een team daadwerkelijk geloven in eigen kunnen." "Frenck is wars van de geijkte paden en theorieën; naast zijn groot empatisch vermogen is dat heel buitengewoon; het maakt hem sterk. Hij is prettig confronterend hetgeen prettig ‘sparren’ is. Door zijn unieke karakter en vermogens is zijn werkwijze aan te bevelen als je daadwerkelijk open staat voor verandering; zowel van mens als organisatie. In een teamtraject met Frenck komen positieve energieën vrij; een team gaat daadwerkelijk geloven in eigen kunnen en denken in mogelijkheden."

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation