diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie
Een adviseur van de directie:

"Frenck z'n kracht ligt in het inzicht in de verbinding van spiritualiteit met ons dagelijks toneelspel (werk, functie, belangen). Zijn 'unique selling point' is de zingeving en richting die je vanuit jouw kennis, inzicht en onafhankelijkheid kan geven aan de dagelijkse werkbeslommeringen van managers/medewerkers. In mijn beleving is Frenck in zijn kracht wanneer hij vanuit spiritualiteit kijkt naar wat er met mensen gebeurt, en met moed en betrokkenheid dit overbrengt op mensen'. "Wat ik met name in Frenck waardeer is zijn rust, weloverwogenheid, originaliteit en diepgang van de eye-openers die hij biedt. De gesprekken met Frenck hebben mij met name bevestiging gebracht, van wat ik altijd al wist, maar zelden in de praktijk bracht cq durfde te brengen. We zijn in eerste instantie mensen, niet zozeer een functie: directeur, adviseur, manager of medewerker. Jarenlang ben ik bezig geweest met het invullen van het verwachtingspatroon, wat hoorde bij de functie die ik op dat moment vervulde. Ik ben bezig geweest met het invullen van de functie conform de aangegeven competenties op de voorgeschreven manier. Ik vervulde mijn werk goed en gedegen, zonder uit te blinken. Door onze gesprekken is mijn aandacht verschoven van het 'moeten' naar het 'willen'. Heb ik moed gekregen omdat wat ik denk ook daadwerkelijk te doen. Ik ben meer dan ooit bezig om mijn werk invulling te geven vanuit mijn kwaliteiten, conform mijn levensbeeld van hoe te werken, resultaten na te streven en met elkaar om te gaan. Onze gesprekken hebben mij over drempels heen geholpen, waar ik in de jaren daarvoor niet in slaagde. Woorden die de stijl van Frenck het best omschrijven zijn: moedig, constructief en onbaatzuchtig."

Terug naar vorige pagina

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation