diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie
Een leidinggevende: "Ik ben me meer bewust ben van mijn valkuilen en kan daar zelf nu op sturen."

"Erg belangrijk voor mij uit het totale coachingstraject is dat ik in het dagelijks functioneren bij moeilijke momenten in gedachten kan terugvallen op mijn gesprekken met Frenck. Ik vind hierbij steun bij het bepalen van mijn reactie. Tevens heeft het coachingstraject met Frenck voor mij opgeleverd dat ik me meer bewust ben van mijn valkuilen en dat ik daar zelf nu op kan sturen. Overigens is dit naar mijn eigen mening een proces dat nooit af is en wat ik altijd kan en moet verbeteren. Voor je stijl van coachen is typerend dat je in eerste instantie bij een kandidaat de indruk wekt losjes op de zaken in te willen gaan, maar al snel blijkt dat van vrijblijvendheid geen sprake kan zijn. Dit is naar mijn mening een goede zaak. Hoe vaak lijkt coaching niet op een lezing of les waar de vrijblijvendheid van af straalt. Kenmerkend is ook dat je situaties toetst aan de werkelijkheid van de kandidaat, daar vervolgafspraken over maakt en daar in een volgend gesprek op terug komt. Met als resultaat dat een kandidaat daadwerkelijk tussentijds aan zijn traject moet werken en zo optimaal bij het coachingstraject betrokken blijft."

Terug naar vorige pagina

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation