diensten
over VerhijenCoaching
meer informatie
Een afdelingshoofd: "Door de bredere horizon die ik heb verkregen, is het nu gemakkelijker om problemen al te zien aankomen."

Mijn coaching-periode heeft me geleerd dat problemen en tegenslagen kunnen voortkomen uit eerdere ervaringen, die geen verband hoeven te hebben met het probleem waar ik toen mee worstelde. Dit was een eye-opener voor mij omdat ik - en ik denk ook vele anderen - alleen maar met het probleem aan de slag gaan met wat op dat moment speelt. En steeds tegen soortgelijke problemen aanlopen. Vooral door de persoonlijke en confronterende manier van coaching door Frenck, heb ik voorbij het eigenlijke probleem kunnen kijken, wat me de ruimte heeft gegeven om met de oorzaak van diverse problemen aan de slag te kunnen gaan. Heb ik mijn valkuilen leren zien. Ik heb het als zeer bijzonder ervaren dat er even iemand was die mij bij de les hield, en me liet zien dat er meerdere benaderingen mogelijk zijn om naar je problemen te kijken dan die ene manier waardoor ik juist helemaal vast zat. Juist door de bredere horizon die ik daardoor heb gekregen, door een probleem op een andere manier te benaderen, is het nu gemakkelijker om met problemen om te gaan of soms al te zien aankomen, waardoor ik er controle over blijf houden ( en het weer los kan laten). Want uiteindelijk zijn problemen niet meer dan een situatie waar je geen controle over hebt."

Terug naar vorige pagina

Ontwerp:2breed Tilburg
Realisatie:Idea-Creation